Mikrorypadlo je určeno k provádění zemních prací menšího rozsahu, zejména pod jeho pojezdovou rovinou tj. k hloubení drážek pro pokládání rozvodů vody, elektrokabelů, kabelové TV, plynového potrubí, kanalizace, hloubení základů menších objektů, nakládání zeminy na dopravní prostředky, provádění parkových úprav apod.

Zvětšit?
Zvětšit?

Výhody:

Mikrorypadlo má vysokou pohyblivost a prostupnost terénem, poměrně velký výkon a vysokou spolehlivost. Dá se velice dobře přepravovat pomocí tažného zařízení za větším osobním nebo dodávkovým automobilem. Samostatný výstup hydraulického čerpadla umožňuje připojení dalších přídavných zařízení. Vzhledem k průchodnosti stroje profilem šířky 800 mm je stroj možno využívat pro práce v interiéru.

P.T.O.

Samostatný výkon integrálního hydraulického čerpadla umožňuje spojení více druhů příslušenství díky zabudovanému hydraulickému "Power Take-Off " (P.T.O.) /odběr energie/.

HYDRAULIKA

Hydraulická ramena a vnější příslušenství jsou ovládána pomocí pák. Samostatné hydraulické motory umožňují výbornou mobilitu a ovladatelnost při rychlosti až 5 km/hod.